Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยาน 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่มเติม
ลำดับ  ชื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ วันที่ประกาศ เข้าชม
1  สอบราคาซื่อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก และอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ (ครรภ์เดี่ยว) 310000  10 มีนาคม 2558  863
2  สอบราคาซื้อรถยนต์ตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 1,500,000  17 เมษายน 2555  1,517
3  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า Defiberllater 350,000  14 กรกฎาคม 2553  1,155
4  สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 280000  31 มีนาคม 2558  881
5  เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอันตร้าซาวด์ ร่วมกับ กระแสไฟฟ้า 200,000  3 เมษายน 2557  840
6  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  7 ตุลาคม 2561  502
7  สอบราคาซื้อเครื่องอันตราซาวด์แบบหิ้วมือ 1 เครื่อง 430000  10 มีนาคม 2558  1,046
8  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง หมวดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  17 พฤศจิกายน 2561  407
9  รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน  0 543  352
10  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม  0 543  411