Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข

รายชื่อบุคลากร ฝ่ายทันตกรรม

น.พ.ประพนธ์ เครือเจริญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
 

นางสาวเจนจิรา ศรีกงพาน

 

นางเตือนใจ ชินคำ

 

นางสาวนิตยา เหลืองงาม

 

นางอุทวารี ชาญนรา

 

นางสาวพรสุดา เทพวงษา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 

นางสาวปรารถนา มณีวงศ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 

นางสาวอภินันท์ สิทธิกุล

ผู้ช่วยเหลือคนไข้