Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
ขออนุมัติเผยแพร่ผลการวิเคราะห์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่มเติม
ลำดับ  ชื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ วันที่ประกาศ เข้าชม
1  สอบราคาซื้อด้ามกรอฟัน 7 ด้าม 140000  10 มีนาคม 2558  897
2  กรอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง  0 543  433
3  สอบราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนทางขึ้นอาคารผู้ป่วยนอก 200,000  14 กรกฎาคม 2553  1,352
4  ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้อำนวยการ  21 พฤศจิกายน 2561  574
5  บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.กุดจับ  18 ธันวาคม 2560  681
6  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยาน 2562  0 543  362
7  เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอันตร้าซาวด์ ร่วมกับ กระแสไฟฟ้า 200,000  3 เมษายน 2557  840
8  สอบราคาซื้อรถยนต์กระบะ เครื่องยนต์ดีเซล 702,000  11 กรกฎาคม 2554  1,362
9  สอบราคาซื้อเครื่องอันตราซาวด์แบบหิ้วมือ 1 เครื่อง 430000  10 มีนาคม 2558  1,046
10  สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง 438,000  29 มิถุนายน 2554  1,356