Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
แบบฟอร์มเผยแพร่ ผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่มเติม
ลำดับ  ชื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ วันที่ประกาศ เข้าชม
1  สอบราคาซื้อรถยนต์กระบะ เครื่องยนต์ดีเซล 702,000  11 กรกฎาคม 2554  1,362
2  ปรับปรุงต่อเติมทางขึ้นตึกผู้ป่วยนอกและห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 480718  11 มีนาคม 2557  931
3  ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้อำนวยการ  21 พฤศจิกายน 2561  574
4  สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า 1,250,000  17 เมษายน 2558  1,186
5  ชุดอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นและช่วยชีวิตทารกแรกเกิด Intensive Care Infant Warmer 400,000  3 เมษายน 2557  959
6  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.กุดจับ รอบไตรมาส 3 ไม่มี  11 มิถุนายน 2561  623
7  สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง 438,000  29 มิถุนายน 2554  1,356
8  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน  0 543  419
9  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  28 มิถุนายน 2557  1,555
10  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม  0 543  411