Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลกุดจับ
ทั้งหมด  56  รายการ  หน้า: 1 / 3
ลำดับ  ชื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ วันที่ประกาศ เข้าชม
1  กรอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง  0 543  434
2  แบบฟอร์มเผยแพร่ ผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัด  0 543  524
3  คำสั่ง ผู้ปิดประกาศ และปลดประกาศ  0 543  535
4  ขออนุมัติเผยแพร่ผลการวิเคราะห์  0 543  375
5  วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2562  0 543  419
6  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562  0 543  468
7  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยาน 2562  0 543  363
8  รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม  0 543  587
9  รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน  0 543  352
10  รายงานผลการสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม  0 543  344
11  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน  0 543  419
12  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม  0 543  411
13  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์  0 543  326
14  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนวทางการตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  6 กุมภาพันธ์ 2562  463
15  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเขื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ 787,000  20 กุมภาพันธ์ 2562  448
16  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562  6 กุมภาพันธ์ 2562  460
17  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561  4 มกราคม 2562  473
18  ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้อำนวยการ  21 พฤศจิกายน 2561  574
19  รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  24 ธันวาคม 2561  506
20  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง หมวดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  17 พฤศจิกายน 2561  407
ทั้งหมด  56  รายการ  หน้า: 1 / 3