Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข

รายชื่อบุคลากร งานระบาดวิทยา

น.พ.ประพนธ์ เครือเจริญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
 

นายสงคราม ศิริมาลา

 

นางสาวหทัยรัก จันคูหา

 

นายวิทวัส ชูจันทร์ทึก

นักวิชาการสาธารณสุข
 

นายนัฐพล จำปาเทศ

นักวิชาการสาธารณสุข
 

นายปิยนัย หงษ์แสน

นักวิชาการสาธารณสุข
 

นางวิชชุดา จูมวันทา

นักวิชาการสาธารณสุข