Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข

รายชื่อบุคลากร งานผู้ป่วยนอก

น.พ.ประพนธ์ เครือเจริญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
 

นางสาวมันทนา สุวรรณมาโจ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 

นางพิศมัย วรรณขาม

 

นางสาวณัชณิชา ทับศรีลา

 

นายพลากร ศรีพุทธา

 

นางรัศมี จันนาวัน

 

นายนิคม ดำกาชาลี

 

นางสาวภัทรา เพชรดี

 

นางสาวรัตติยา มะลิวงศ์

 

นายโยธิน ไชยา

 

นายอนิรุทธ์ นามวงษ์

พนักงานเปล
 

นายชัยวัฒน์ นาไชย

พนักงานเวรเปล
 

นายวุฒิกร แสงสีมล

พนักงานเปล
 

นายลิขิต เวียงคำ

พนักงานเปล