Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่มเติม
ลำดับ  ชื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ วันที่ประกาศ เข้าชม
1  สอบราคาซื้อรถยนต์ตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 1,500,000  17 เมษายน 2555  1,517
2  สอบราคาซื่อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก และอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ (ครรภ์เดี่ยว) 310000  10 มีนาคม 2558  863
3  แบบฟอร์มเผยแพร่ ผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัด  0 543  524
4  ชุดอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นและช่วยชีวิตทารกแรกเกิด Intensive Care Infant Warmer 400,000  3 เมษายน 2557  959
5  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน  0 543  419
6  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ 400,000  14 กรกฎาคม 2553  2,477
7  เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ (Infusion Pump) 225,000  3 เมษายน 2557  1,059
8  สอบราคาซื้อเครื่องอันตราซาวด์แบบหิ้วมือ 1 เครื่อง 430000  10 มีนาคม 2558  1,046
9  รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.กุดจับ 277572  18 ธันวาคม 2560  652
10  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์  0 543  326