Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่มเติม
ลำดับ  ชื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ วันที่ประกาศ เข้าชม
1  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  7 ตุลาคม 2561  502
2  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561  4 มกราคม 2562  473
3  บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ แบบแสดงความบริสุทธิใจ สสอ.กุดจับ  30 พฤศจิกายน 2560  629
4  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์  0 543  326
5  สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 280000  31 มีนาคม 2558  881
6  ปรับปรุงต่อเติมทางขึ้นตึกผู้ป่วยนอกและห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 480718  11 มีนาคม 2557  931
7  สอบราคาซื้อรถยนต์ตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 1,500,000  17 เมษายน 2555  1,517
8  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า Defiberllater 350,000  14 กรกฎาคม 2553  1,155
9  บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.กุดจับ  18 ธันวาคม 2560  681
10  รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.กุดจับ 277572  18 ธันวาคม 2560  652