Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่มเติม
ลำดับ  ชื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ วันที่ประกาศ เข้าชม
1  สอบราคาซื้อเครื่องอันตราซาวด์แบบหิ้วมือ 1 เครื่อง 430000  10 มีนาคม 2558  718
2  สอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดเล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ลักซ์ชนิดแขวนเพดาน 290000  31 มีนาคม 2558  642
3  บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ แบบแสดงความบริสุทธิใจ สสอ.กุดจับ  30 พฤศจิกายน 2560  290
4  ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยใน 245000  11 มีนาคม 2557  668
5  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนวทางการตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  6 กุมภาพันธ์ 2562  115
6  สอบราคาซื่อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก และอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ (ครรภ์เดี่ยว) 310000  10 มีนาคม 2558  643
7  สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างโรงรถและที่พักพนักงานขับรถยนต์ 495,500  14 กรกฎาคม 2553  964
8  ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้อำนวยการ  21 พฤศจิกายน 2561  196
9  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาผู้ป่วยนอกขนาด 30 เตียง 1 หลัง 580000  10 มีนาคม 2558  670
10  ขออนุญาตเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน เมษายน –มิถุนายน 2561 ไม่มี  11 มิถุนายน 2561  238