Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
กรอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่มเติม
ลำดับ  ชื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ วันที่ประกาศ เข้าชม
1  สอบราคาซื้อด้ามกรอฟัน 7 ด้าม 140000  10 มีนาคม 2558  897
2  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.กุดจับ รอบไตรมาส 3 ไม่มี  11 มิถุนายน 2561  623
3  เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอันตร้าซาวด์ ร่วมกับ กระแสไฟฟ้า 200,000  3 เมษายน 2557  840
4  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561  4 มกราคม 2562  473
5  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศ และปลดประกาศ สสอ.กุดจับ  1 ธันวาคม 2560  589
6  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562  6 กุมภาพันธ์ 2562  460
7  สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 460000  11 มีนาคม 2557  1,010
8  สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า 1,250,000  17 เมษายน 2558  1,186
9  สอบราคาซื่อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก และอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ (ครรภ์เดี่ยว) 310000  10 มีนาคม 2558  863
10  สอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดเล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ลักซ์ชนิดแขวนเพดาน 290000  31 มีนาคม 2558  899