Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่มเติม
ลำดับ  ชื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ วันที่ประกาศ เข้าชม
1  แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่เกี่ยว สสอ.กุดจับ  25 ธันวาคม 2560  680
2  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง หมวดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  17 พฤศจิกายน 2561  407
3  สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างโรงรถและที่พักพนักงานขับรถยนต์ 495,500  14 กรกฎาคม 2553  1,322
4  ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยใน 245000  11 มีนาคม 2557  944
5  เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอันตร้าซาวด์ ร่วมกับ กระแสไฟฟ้า 200,000  3 เมษายน 2557  840
6  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม  0 543  411
7  สอบราคาซื้อด้ามกรอฟัน 7 ด้าม 140000  10 มีนาคม 2558  897
8  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เปลเข็น stretcher 120,000  14 กรกฎาคม 2553  1,713
9  สอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดเล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ลักซ์ชนิดแขวนเพดาน 290000  31 มีนาคม 2558  899
10  สอบราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้อด้ามกรอฟัน 240,000  1 กรกฎาคม 2554  1,602