Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
กรมอนามัยเผยเด็กไทยเชื่อผิด เคี้ยวหมากฝรั่ง อมลูกอม หวังดับกลิ่นปาก แนะแปรงฟันดีสุด

กรมอนามัยเผยเด็กไทยเชื่อผิด เคี้ยวหมากฝรั่ง อมลูกอม หวังดับกลิ่นปาก แนะแปรงฟันดีสุด
   กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในโรงเรียนมัธยม พบร้อยละ 55.1 นิยมเคี้ยวหมากฝรั่ง และร้อยละ 42.3
อมลูกอม เพื่อระงับกลิ่นปาก เป็นความเข้าใจที่ผิด แนะใช้วิธีการแปรงฟันด้วยสูตร
222
ดีที่สุด นอกจากทำให้ช่องปากสะอาดแล้วยังลดเสี่ยงฟันผุด้วย
ดร.นพ.พรเทพ   ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากการสุ่มสำรวจสถานการณ์การบริโภคอาหารว่างและเครื่องดื่ม การดูแลสุขภาพช่องปาก และสภาวะทันตสุขภาพของเยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2556 ของกรมอนามัย พบว่า เด็กนักเรียนมัธยมศึกษา ร้อยละ
55.1
นิยมเคี้ยวหมากฝรั่ง และร้อยละ
42.3
อมลูกอม เพื่อระงับกลิ่นปาก โดยมีความเข้าใจผิดว่าหมากฝรั่งและลูกอมช่วยลดกลิ่นปาก แต่ความจริงแล้วมีกลิ่นหอมเพื่อกลบกลิ่นปากชั่วคราวเท่านั้น   ซึ่งอาจทำให้ได้รับอันตรายจากสารเคมี สารสังเคราะห์ที่เป็นส่วนประกอบของหมากฝรั่งและลูกอมมากเกินไป เช่น สารกันเสีย
(PBA)
และสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลเอสปาร์แตม (
aspartame)
ซึ่งหากบริโภคในปริมาณมากเกินกว่า 50 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว
1
กิโลกรัมต่อวัน

อาจก่อให้เกิดมะเร็งและอันตรายต่อสมองได้    รวมทั้งสารที่ให้รสชาติเหมือนน้ำตาลจริงและให้พลังงานต่ำ เช่น ซูคลาโลส หากได้รับ      มากเกิน
15 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1
กิโลกรัมต่อวัน

จะเป็นอันตรายต่อต่อมไทยรอยด์ ตับ และไต ได้เช่นกัน
ดร.นพ.พรเทพ กล่าวต่อไปว่า การลดกลิ่นปากที่มีประสิทธิภาพจึงต้องดูแลและทำความสะอาดช่องปากเป็นประจำตามสูตร 222 คือ แปรงฟันวันละ 2 ครั้งด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ เช้าและก่อนนอน แปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที เพื่อให้สะอาดทั่วทั้งปากทุกซี่ ทุกด้าน และให้ฟลูออไรด์ได้ใช้เวลาทำปฏิกิริยากับฟันเพื่อป้องกันฟันผุอย่างมีประสิทธิภาพ   รวมถึงปล่อยให้ปากสะอาดไม่กินขนมหวาน น้ำอัดลมหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง   และหากให้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟันวันละครั้ง ก็จะดีต่อสุขภาพช่องปากของเยาวชนและคนวัยหนุ่มสาวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แนะนำให้แปรงลิ้นด้วยจะช่วยลดกลิ่นปากได้ดี รวมทั้งการจิบน้ำเปล่าบ่อย ๆ ก็จะช่วยรักษาสุขภาพกายและคงความสดชื่นของปากได้ แต่ถ้ามีเหงือกอักเสบ หินปูน หรือฟันผุ ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อรับการรักษาทันที