E-Director Systems Kutchap Hospital Udonthani.

   power by Information Technonolgykutchap hotpital udonthani.
หน้าแรกเว็บไซต์ ตารางการประชุมผู้อำนวยการ
 ค้นหาจาก:
วันที่ เวลา  เรื่องประชุม สถานที่ หน่วยงานผู้จัด
28 กุมภาพันธ์ 2566 13:30:00 - 16:30:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
24 กุมภาพันธ์ 2566 08:30:00 - 14:30:00 กำหนดการตรวจนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2566 เขตสุขภาพที่ 8 ณ จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี สสจ.อุดรธานี
23 กุมภาพันธ์ 2566 08:30:00 - 16:00:00 กำหนดการตรวจนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2566 เขตสุขภาพที่ 8 ณ จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุม รพ.หนองหาน จ.อุดรธานี และ รพ.หนองแสง จ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
20 กุมภาพันธ์ 2566 08:30:00 - 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา การดูแลผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน(intermediate care) จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมทองกราว ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
18 กุมภาพันธ์ 2566 16:30:00 - 00:00:00 ร่วมประชุมงานพิธีลงเสาเอกก่อสร้างโรงพยาบาล 300 เตียง และศูนย์การแทพย์หลวงตามหาบัวอุดรธานี ณ พื้นที่ก่อสร้างบริเวณเยื้องหน้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง สสจ.อุดรธานี
10 กุมภาพันธ์ 2566 08:00:00 - 12:00:00 ประชุมถอดบทเรียน "การแพทย์ปฐมภูมิกับระบบการแพทย์ทางไกล เครือข่าย โรงพยาบาลอุดรธานี " ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 และผ่านระบบ Zoom Meeting สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
10 กุมภาพันธ์ 2566 08:30:00 - 16:30:00 นิเทศและประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลน้ำโสม/นายูง สสจ.อุดรธานี
3 กุมภาพันธ์ 2566 09:00:00 - 16:00:00 นิเทศงานสาธารณสุข คปสอ.กุมภวาปี ณ ห้องประชุม รพ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
3 กุมภาพันธ์ 2566 09:00:00 - 12:00:00 ร่วมเป็นเกียรติการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิฯ ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซด์โฮเทล อ.เมือง จ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
2 กุมภาพันธ์ 2566 09:00:00 - 16:00:00 รับนิเทศ คปสอ.กุดจับ ณ ห้องประขุมโรงพยาบาลกุดจับ สสจ.อุดรธานี
30 มกราคม 2566 08:00:00 - 00:00:00 ประชุมพิจารณาการคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการฯ ณ ห้องประชุมสานสามัคคี ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
30 มกราคม 2566 13:30:00 - 16:30:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
27 มกราคม 2566 09:00:00 - 16:00:00 นิเทศงานสาธารณสุข คปสอ.ประจักษ์ฯ ณ ห้องประชุม รพ.ประจักษ์ฯ จ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
26 มกราคม 2566 09:00:00 - 16:00:00 นิเทศงานสาธารณสุข คปสอ.วังสามหมอ ณ ห้องประชุม รพ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
25 มกราคม 2566 09:00:00 - 16:00:00 นิเทศงานสาธารณสุข คปสอ.โนนสะอาด ณ ห้องประชุม รพ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
24 มกราคม 2566 09:00:00 - 16:00:00 นิเทศงานสาธารณสุข คปสอ.ศรีธาตุ ณ ห้องประชุม รพ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
23 มกราคม 2566 09:00:00 - 16:00:00 นิเทศงานสาธารณสุข คปสอ.หนองแสง ณ ห้องประชุม รพ.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
19 มกราคม 2566 09:00:00 - 16:00:00 เป็นประธานประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) สาขาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 8 ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 และผ่านระบบ Zoom Meeting สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
12 มกราคม 2566 08:30:00 - 12:00:00 ประชุมคณะทำงาน Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น ๒ สสจ.อุดรธานีชั้น สสจ.อุดรธานี
28 ธันวาคม 2565 13:30:00 - 16:30:00 ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
ทั้งหมด  409  รายการ  หน้า: 7 / 21