Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่มเติม
ลำดับ  ชื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ วันที่ประกาศ เข้าชม
1  ชุดอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นและช่วยชีวิตทารกแรกเกิด Intensive Care Infant Warmer 400,000  3 เมษายน 2557  683
2  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เปลเข็น stretcher 120,000  14 กรกฎาคม 2553  1,280
3  ขออนุญาตเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน เมษายน –มิถุนายน 2561 ไม่มี  11 มิถุนายน 2561  238
4  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  7 ตุลาคม 2561  169
5  บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.กุดจับ  18 ธันวาคม 2560  364
6  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม  0 543  63
7  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน  0 543  84
8  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์  0 543  72
9  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.กุดจับ  18 ธันวาคม 2560  327
10  แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่เกี่ยว สสอ.กุดจับ  25 ธันวาคม 2560  357