Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่มเติม
ลำดับ  ชื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ วันที่ประกาศ เข้าชม
1  สอบราคาซื้อด้ามกรอฟัน 7 ด้าม 140000  10 มีนาคม 2558  723
2  สอบราคาซื่อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก และอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ (ครรภ์เดี่ยว) 310000  10 มีนาคม 2558  709
3  สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 280000  31 มีนาคม 2558  733
4  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม  0 543  158
5  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า Defiberllater 350,000  14 กรกฎาคม 2553  1,006
6  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศ และปลดประกาศ สสอ.กุดจับ  1 ธันวาคม 2560  426
7  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง หมวดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  17 พฤศจิกายน 2561  248
8  สอบราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้อด้ามกรอฟัน 240,000  1 กรกฎาคม 2554  1,315
9  แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่เกี่ยว สสอ.กุดจับ  25 ธันวาคม 2560  442
10  เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ (Infusion Pump) 225,000  3 เมษายน 2557  871