Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนวทางการตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่มเติม
ลำดับ  ชื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ วันที่ประกาศ เข้าชม
1  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เปลเข็น stretcher 120,000  14 กรกฎาคม 2553  1,280
2  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561  9 พฤศจิกายน 2561  146
3  สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 280000  31 มีนาคม 2558  618
4  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า Defiberllater 350,000  14 กรกฎาคม 2553  941
5  สอบราคาซื้อรถยนต์กระบะ เครื่องยนต์ดีเซล 702,000  11 กรกฎาคม 2554  1,100
6  บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ แบบแสดงความบริสุทธิใจ สสอ.กุดจับ  30 พฤศจิกายน 2560  290
7  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  28 มิถุนายน 2557  1,168
8  แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่เกี่ยว สสอ.กุดจับ  25 ธันวาคม 2560  357
9  ขออนุญาตเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน เมษายน –มิถุนายน 2561 ไม่มี  11 มิถุนายน 2561  238
10  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ 400,000  14 กรกฎาคม 2553  2,116