Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนวทางการตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่มเติม
ลำดับ  ชื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ วันที่ประกาศ เข้าชม
1  กรอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง  0 543  100
2  เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอันตร้าซาวด์ ร่วมกับ กระแสไฟฟ้า 200,000  3 เมษายน 2557  711
3  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนับหยดน้ำเกลือ Infusion Pump 150,000  14 กรกฎาคม 2553  2,305
4  สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า 1,250,000  17 เมษายน 2558  957
5  รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  24 ธันวาคม 2561  302
6  ขออนุญาตเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน เมษายน –มิถุนายน 2561 ไม่มี  11 มิถุนายน 2561  314
7  สอบราคาซื้อรถยนต์กระบะ เครื่องยนต์ดีเซล 702,000  11 กรกฎาคม 2554  1,162
8  รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม  0 543  231
9  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.กุดจับ  18 ธันวาคม 2560  417
10  บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ แบบแสดงความบริสุทธิใจ สสอ.กุดจับ  30 พฤศจิกายน 2560  372