Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนวทางการตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่มเติม
ลำดับ  ชื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ วันที่ประกาศ เข้าชม
1  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  7 ตุลาคม 2561  121
2  สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 280000  31 มีนาคม 2558  576
3  สอบราคาซื้อเครื่องอันตราซาวด์แบบหิ้วมือ 1 เครื่อง 430000  10 มีนาคม 2558  674
4  เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ (Infusion Pump) 225,000  3 เมษายน 2557  700
5  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ 400,000  14 กรกฎาคม 2553  2,015
6  ชุดอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นและช่วยชีวิตทารกแรกเกิด Intensive Care Infant Warmer 400,000  3 เมษายน 2557  631
7  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนับหยดน้ำเกลือ Infusion Pump 150,000  14 กรกฎาคม 2553  1,822
8  สอบราคาซื้อรถยนต์ตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 1,500,000  17 เมษายน 2555  1,196
9  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์  0 543  27
10  สอบราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนทางขึ้นอาคารผู้ป่วยนอก 200,000  14 กรกฎาคม 2553  881