Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเขื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเขื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
1   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเขื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ 765.30 KB

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่มเติม
ลำดับ  ชื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ วันที่ประกาศ เข้าชม
1  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาผู้ป่วยนอกขนาด 30 เตียง 1 หลัง 580000  10 มีนาคม 2558  742
2  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเขื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ 787,000  20 กุมภาพันธ์ 2562  232
3  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  28 มิถุนายน 2557  1,318
4  วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2562  0 543  98
5  สอบราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้อด้ามกรอฟัน 240,000  1 กรกฎาคม 2554  1,315
6  สอบราคาซื้อเครื่องอันตราซาวด์แบบหิ้วมือ 1 เครื่อง 430000  10 มีนาคม 2558  843
7  สอบราคาซื้อรถยนต์ตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 1,500,000  17 เมษายน 2555  1,281
8  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศ และปลดประกาศ สสอ.กุดจับ  1 ธันวาคม 2560  426
9  ขออนุญาตเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน เมษายน –มิถุนายน 2561 ไม่มี  11 มิถุนายน 2561  314
10  บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.กุดจับ  18 ธันวาคม 2560  457