วาระการประชุม โรงพยาบาลกุดจับวันที่ รายการประชุม ไฟล์
3 ตุลาคม 2567
13:30-16:00 น.
บันทึกการประชุมเดือนตุลาคมกรรมการบริหาร (1/2567)
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
1
1 กุมภาพันธ์ 2567
13:30-16:00 น.
บันทึกการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ กรรมการบริหาร (4/2567)
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
1
3 ตุลาคม 2566
13:30-16:00 น.
บันทึกการประชุม ปีงบประมาณ 2567 เดือนตุลาคม 2566
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
1
3 สิงหาคม 2566
13:30-16:00 น.
ประชุมกรรมการบริหาร ประจำเดือสิงหาคม 2566
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
2
15 พฤษภาคม 2566
13:30-16:00 น.
ประชุมกรรมการบริหารครั้งที่ 7/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
1
7 เมษายน 2566
13:30-16:00 น.
ประชุมกรรมการบริหารครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
2
15 กุมภาพันธ์ 2566
13:30-16:00 น.
ประชุมกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2566
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
2
3 มกราคม 2566
13:30-16:00 น.
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2566
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
2
3 ธันวาคม 2565
13:30-15:30 น.
บันทึกการประชุม กกบ ครั้งที่ 3 เดือน ธ.ค. 2565
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
1
1 พฤศจิกายน 2565
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 1/2566
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
28
1 ธันวาคม 2563
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 3/2564
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
29
3 พฤศจิกายน 2563
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 2/2564
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
27
1 กันยายน 2563
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 1/2564
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
18
3 สิงหาคม 2563
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 10/2563
17
15 กรกฎาคม 2563
13:30-16:00 น.
ประชุมคปสอ.กุดจับ 1/2563
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
7
1 กรกฎาคม 2563
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 9/2563
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
18
1 มิถุนายน 2563
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 8/2563
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
13
5 พฤษภาคม 2563
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 7/2563
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
14
17 มีนาคม 2563
13:30-16:00 น.
ประชุมเฉพาะกิจ : Covid-19 ครั้งที่1
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
2
3 มีนาคม 2563
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 6/2563
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
30
4 กุมภาพันธ์ 2563
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 5/2563
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
26
2 มกราคม 2563
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 4/2563
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
21
2 ธันวาคม 2562
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 3/2563
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
18
2 ธันวาคม 2562
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 3/2563
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
0
5 พฤศจิกายน 2562
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 2/2563
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
15
7 ตุลาคม 2562
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 1/2563
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
5
2 กันยายน 2562
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 12/2562
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
20
2 สิงหาคม 2562
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 11/2562
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
19
19 กรกฎาคม 2562
08:00-16:00 น.
ประชุมรับประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต 8 ปี 2562
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
0
3 กรกฎาคม 2562
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 9/2562
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
0
3 พฤษภาคม 2562
10:00-12:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 8/2562
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
24
1 เมษายน 2562
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 7/2562
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
24
5 มีนาคม 2562
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 6/2562
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
29
5 กุมภาพันธ์ 2562
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 5/2562
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
19
2 มกราคม 2562
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 4/2562
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
24
3 ธันวาคม 2561
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 3/2562
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
34
20 พฤศจิกายน 2561
13:30-16:00 น.
ประชุม คปสอ.กุดจับ
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
25
8 ตุลาคม 2561
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 2/2562
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
1
2 ตุลาคม 2561
13:30-16:00 น.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกุดจับ
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
35
1 ตุลาคม 2561
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 1/2562
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
1
24 กันยายน 2561
13:30-16:00 น.
ประชุมทำแผน Plan fin
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
18
18 กันยายน 2561
13:30-16:00 น.
ประชุม คปส.กุดจับ ครั้งที่ 6/2561
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
5
3 กันยายน 2561
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 11/2561
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
24
20 สิงหาคม 2561
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 10/2561
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
2
1 สิงหาคม 2561
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 8/2569
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
20
23 กรกฎาคม 2561
08:30-16:00 น.
รับประเมิน คปสอ.กุดจับ ปีงบประมาณ 2561
ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)
4
10 กรกฎาคม 2561
13:00-16:00 น.
ประชุม คปสอ.กุดจับ
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
6
5 กรกฎาคม 2561
08:30-16:00 น.
เอกสารรับการตรวจเยี่ยมจากคณะตรวจราชการและนิเทศงาน
ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)
7
6 มิถุนายน 2561
10:00-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 8/2561
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
30
3 พฤษภาคม 2561
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 7/2561
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
22
2 เมษายน 2561
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 6/2561
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
24
6 มีนาคม 2561
13:30-16:00 น.
ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 5/2561
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ
28